FUJITSU ASY35UI-LLC

-Swing Vertical: Les lames de sortida de l'aire es mouen verticalment de forma automàtica per distribuir homogèniament l'aire.
-Ajust Automàtic de les Lamas: Selecció automàtica de la posició de les lames depenent del seu funcionament. També poden ser regulades per control remot.
-Reinici automàtic: En cas d'interrupció del subministrament elèctric, l'equip s'inicia automàticament un cop reestablert.
-Desconnexió Automàtica Sleep: El microprocessador adequa gradualment la temperatura a les necessitats corporals, prèviament a la desconnexió.
-Programació horària Combinada ON-OFF: El programador digital permet seleccionar qualsevol d'aquestes 4 combinacions: ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON.
-Canvi Automàtic Fred / Calor: Depenent de la temperatura ambiental i la seleccionada, la unitat modi fi ca automàticament el mode de funcionament de fred o calor.
-Energy Save: Gràcies al control dels paràmetres de temperatura de l'termostatose aconsegueix un considerable estalvi d'energia.
-Funció Powerful: Activa el funcionament de l'equip a màxima velocitat del compressor i màxim cabal d'aire durant 20 minuts, per aconseguir ràpidament una sensació de confort.

IVA I INSTAL.LACIÓ INCLOSOS FINS A 5 MTS

PREU: 810.20 EUR
Instal-lació i IVA Inclós
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Empreses col.laboradores

 • AGIT.jpg
 • aristondef.jpg
 • cell.jpg
 • f.jpg
 • h.jpg
 • logoarquitec.jpg
 • logoescoda.gif
 • logoeuroclima.jpg
 • logofujitsu.jpg
 • logoguisadodef2.jpg
 • logouponour.jpg
 • logowurt.png
 • the.jpg